Uw klanten laten identificeren via de ReadID koppeling

 

Introductie

Een identiteitscontrole behoort tot het proces van de klantacceptatie. Voor die identiteitscontrole worden nu nog vaak kopieën van identiteitsbewijzen opgevraagd. Naast veel AVG-risico's, is dit vaak een heikel punt voor nieuwe klanten, omdat zij niet graag zo'n betrouwbaar document opsturen. Slechts de benodigde gegevens voor de identificatie worden via de NFC-chip uit het digitale archief gehaald. De handeling voor de klant is eenvoudig, snel en vertrouwd. Bovendien zie je op de klantkaart direct welke klanten wel en welke klanten niet zijn geïdentificeerd. 

 

Randvoorwaarden

Voor het gebruik van de app gelden de volgende voorwaarden: 

- Een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs. 

- Een smartphone met NFC-techniek (vanaf iPhone 7, met iOS 13.1 of hoger en vrijwel
alle Android telefoons, met Android 5 of hoger). U kunt ook de smartphone van
iemand anders gebruiken, bijvoorbeeld een gezinslid.

 

Identificatie in 3 stappen

1. Op de kaart van de contact- of klant-persoon kan de identificatie worden gestart.

mceclip2.png

2. De contact- of klant-persoon ontvangt een e-mail met daarin het verzoek om zichzelf te identificeren.

mceclip1.png


De identificatie wordt verricht via software van onze partner ReadID. Hiervoor is een mobiele app: ‘ReadID Ready’, deze is te downloaden via de app- en playstore (en werkt dus voor zowel IOS als Android apparaten). De klant of contactpersoon ontvangt de QR-code in de e-mail. Deze dient te worden scannen middels de mobiele app. Hiermee wordt de identificatie gestart.

mceclip2.png

In dit korte filmpje kunt u zien hoe de identificatie zelf in zijn werk gaat: https://www.youtube.com/watch?v=UesGqiCEp7Y

 

3. Wanneer de klant of contactpersoon de stappen heeft doorlopen en zichzelf heeft geïdentificeerd, worden de gegevens automatisch opgehaald in AuditCase. Onder het tabje ‘Wwft’ is nu het onderdeel ‘identificatie’ gevuld met de identiteitsgegevens van de klant of contactpersoon.

mceclip1.png

De resultaten van de identiteitsscan worden automatisch in het dossier opgeslagen en de klant krijgt netjes het bericht dat zijn gegevens veilig zijn gedeeld. In AuditCase verschijnt een notificatie zodra de identificatie succesvol is afgerond of wanneer de identificatie is mislukt. Bij de identificatie wordt gecontroleerd op de geldigheid van het identiteitsbewijs en of het document gestolen is gemeld.

 

Bij een succesvolle afronding van de identificatie wordt een Pdf-bestand opgeslagen met relevante identiteitsgegevens. Hierin staan alle relevant identiteitsgegevens van de klant, waardoor een kopie van het identiteitsbewijs verleden tijd is. 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk