Document: Dossierstuk aanmaken + insturen naar ValidSign

 

Deze functie is beschikbaar vanaf AuditCase versie 14.8.

 

Om een bestand naar AuditCase in te sturen kan dit artikel worden gebruikt: Document: Dossierstuk aanmaken

 

In de request kunnen de volgende extra variabelen worden opgenomen. Een alternatief hierop is dat er een automatisch koppeling wordt gemaakt op verschillende medewerker velden van de klantkaart. Er is tevens een optie om aan te geven dat er altijd automatisch ondertekent moet worden met het beroeps certificaat. Neem hiervoor contact op met onze supportafdeling om dit in te laten richten.

 

POST data (type:  multipart/form-data)

 

key voorbeeld value Optioneel Omschrijving
ValidSignSender "Ferry Kranenburg/ChangeToComm" Ja

Hierin wordt de afzender opgenomen. De afzender moet een technische username zijn (incl. /) en moet een actief gebruikersprofiel hebben waarbij 'Heeft Validsign account' op 'Ja' is ingesteld.

ValidSignSigner1 "Bas Baas/ChangeToComm" Ja Hierin wordt de eerste ondertekenaar opgenomen. De ondertekenaar moet een technische gebruikers zijn (incl. /) en moet een actief gebruikersprofiel hebben.
       
       

 

Verder is het belangrijk dat er een pdf bestand wordt geupload waarin de ValidSign text-tags zijn zijn opgenomen. Het insturen van het bestand naar ValidSign loopt via een apart proces in AuditCase dus er zal geen terugkoppeling komen of het bestand succesvol kon worden doorgezet. Als hier iets mis in gaat dan is dit wel zichtbaar in AuditCase.

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk