Paging

 

Sommige API calls bevatten de mogelijkheid tot paging. Normaliter worden er 50 resultaten doorgeven met een maximum van 500 resultaten in 1 call. Door gebruik te maken van paging kunnen er meer resultaten teruggegeven worden. Api calls die paging ondersteunen bevatten een link naar dit artikel in de documentatie.

 

Door paging te gebruiken kan er in de eerste aanroep in de response header Content-RealTotal het totaal aantal records worden uitgevraagd.

 

mceclip0.png

 

In de header Contact-Range wordt het bereik van de teruggegeven resultaten teruggegeven. Dit wordt teruggegeven in vorm [bereik_van]-[bereik_tot]/[aantal records]. In dit voorbeeld wordt record 10 t/m 15 in de response doorgegeven

[aantal records] is een interne waarde dat in AuditCase gebruikt wordt voor infinite scrolling. Het echte aantal records staan in 'Contact-RealTotal'.

 

 

Aansturen in de request:

Aangeven welke set resultaten je wilt opvragen kan op deze manier. Als resultaat zullen we record 50 t/m 100 terugkrijgen. Let op: deze waarden beginnen bij 0.

 

Header

Value

Verplicht

X-range

"items=50-100"

NEE

 

Voorbeeld in Postman:

mceclip1.png

Mogelijk gemaakt door Zendesk