Tips en trucs met opsommingstekens en inspringen

In AuditCase is het mogelijk een uitgaande e-mail te maken. 

 

Er wordt dan een editor getoond, waarin het mogelijk is de mail te schrijven en op te maken. 

Een van de meest gebruikte, en tevens lastigst te gebruiken mogelijkheden zijn de 'genummerde lijst' en de 'lijst met opsommingstekens'. 

 

 

       

 

Maken van zo een lijst kan het eenvoudigst door eerst een aantal regels onder elkaar te zetten, deze dan te selecteren en dan te voorzien van een nummer/opsommingsteken.

 

 

 


De uitdaging ontstaat als er onder 'drie' een nieuw opsommingsteken moet komen voor 'vier'.

Door achter 'drie' te gaan staan en dan <ENTER> te drukken wordt een nieuwe regel gemaakt, maar zonder opsommingsteken. Als je daar ook een opsommingsteken wilt hebben, gebruik dan de toetscombinatie <SHIFT>-<ENTER>. Dit werkt ook midden in een lijst.

 

 

 


Als een extra inspring nodig is (dus een tweede niveau met opsommingstekens, dan is dat eenvoudig te realiseren door op de desbetreffende regel op <TAB> te toetsen.

 

 

 

 

Een eenmaal ingesprongen regel kan weer 'teruggesprongen' worden door op die regel te gaan staan en dan <SHIFT>-<TAB> te doen.

 

 

Naast de opsommingstekens is het ook nog mogelijk een extra inspringen te gebruiken

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk