Aanmaken mailings met AuditCase

AuditCase bevat diverse functies en registratie mogelijkheden die gebruikt kunnen worden voor het maken van mailings. In dit artikel worden de aandachtspunten behandeld voor een correcte registratie van klantgegevens om deze functies zo goed mogelijk te gebruiken.

 

Mogelijkheden voor mailings

Om mailings te maken met behulp van AuditCase zijn er een aantal aandachtspunten:

 

  • de registratie bij bedrijven en contactpersonen;
  • de menu opties voor mailings (weergaven / export opties)

 

In onderstaande onderwerpen worden eerst de registratie mogelijkheden bij bedrijven en contactpersonen t.b.v. mailings beschreven. Wanneer de klantgegevens correct zijn genoteerd, kan een export gemaakt worden naar Excel, vanuit de relatiemodule -> Selectie. Tenslotte kunnen de mailadressen in Excel gefilterd worden voor de mailing. 

 

De registratie bij bedrijven en contactpersonen

Het goed kunnen gebruiken van de mailing mogelijkheden begint bij de registratie van klanten en contactpersonen. Zo kunnen correspondentiegroepen worden aangegeven op bedrijven en contactpersonen en kan ook worden bepaald of contacten / bedrijven juist uitgesloten moeten worden van mailings.

 

velden voor mailings bij de contactpersoon 

mceclip2.png

 

AuditCase kent de onderstaande velden op de klantkaart welke betrekking hebben op mailings:

 

Velden voor mailings bij het bedrijf

mceclip0.png

 Correspondentie groep:

Het veld 'Correspondentie groep', welke beschikbaar is op bedrijven en contactpersonen, is bedoeld voor het gebruik van mailings. Niet alleen kunnen exports worden gemaakt op basis van de correspondentie groep*, er zijn verschillende weergaven op correspondentie groep om zo een overzicht te krijgen van welke klanten/contactpersonen welke nieuwsbrief moeten ontvangen. 

 

De mogelijke correspondentiegroepen worden in de configuratie van AuditCase vastgelegd. Bij de klantgegevens kunnen meerdere correspondentiegroepen worden aangegeven.

* Exports kunnen ook op basis van andere velden worden gemeaakt. Dit geldt voor zowel dynamische selecties als export selecties

 

Mailingen ontvangen:

Om bedrijven/contactpersonen uit te sluiten van mailings kan dit worden aangegeven middels het veld 'Mailingen ontvangen'.

 

Velden voor mailings bij de contactpersoon

CPmail.png

 

Bij de contactpersoon is naast de velden 'correspondentie groep' en 'mailingen ontvangen' nog een extra veld mogelijk, nl. het veld "Uitsluiten voor correspondentie".

  

 

Menu opties voor mailings (weergaven / export opties)

In AuditCase zijn voor applicatiebeheerders een aantal opties beschikbaar onder de categorie Exports in het menu van de Export & Import module.

 

mceclip1.png


Export maken

 Met deze optie wordt een selectie gestart waarbij in 3 stappen (selecties) een export kan worden gemaakt. De export selectie heeft de volgende kenmerken:

 

  • snel een selectie maken
  • in Excel kunt u zelf filteren op het gebruik van de 'mailing' velden

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk