Persoonlijk profiel

De verschillende persoonlijke instellingen zijn samengebracht onder het persoonlijk profiel. Voor beheerders van AuditCase zijn de persoonlijke profielen ook benaderbaar via de module Beheer

 

Het persoonlijk profiel is te openen door rechtsboven op het icon van het poppetje te klikken en dan te kiezen voor Persoonlijk profiel openen...

 

 mceclip0.png

  

Het persoonlijk profiel is opgedeeld in een aantal tabbladen. 

 • Applicatie instellingen voor de persoonlijke instellingen, e-mail notificaties en onderteken gegevens
 • Persoonsgegevens voor de persoonlijke gegevens en rollen van de gebruiker in AuditCase (voorheen opgenomen in de Organisatie module op de documenten Persoonlijk Algemeen en Arbeidscontract)
 • Ondertekeningsprofielen waar de ondertekeningsprofielen getoond worden die door/voor de gebruiker aangemaakt zijn. Zie dit artikel voor meer informatie over ondertekeningsprofielen.
 • Foto om een profiel foto van de gebruiker in AuditCase te laten zien
 • Applicatie toegang Hier staan alle applicaties die toegang hebben tot uw account.
 • Open documenten laat alle door gebruiker in bewerking zijnde Office documenten zien
 • Beheer Laat zien wie het document het laatst bewerkt heeft. 

Het instellen van wachtwoorden en het aanmaken van e-mail profielen is ondergebracht onder Acties knop. 

 

Applicatie instellingen

 

Het tabblad Applicatie instellingen bevat de AuditCase persoonlijke instellingen, de instelling voor het ontvangen van notificaties en de onderteken gegevens van de uitgaande correspondentie

mceclip2.png 

Toelichting van de velden:

 • Standaard e-mail sjabloon: Voor het maken van uitgaande e-mail in AuditCase kan hier worden opgegeven wat het voorkeurs e-mail sjabloon van de gebruiker is.
 • Referentie code (UC): De opgegeven code wordt gebruikt in het referentienummer van de uitgaande correspondentie. Indien niets wordt opgegeven bepaald AuditCase zelf de referentiecode door van de naam de eerste letters te nemen. Voorbeeld: Jan Bakker krijgt dan als referentiecode "JB".
 • URL naar pasfoto: Indien een pasfoto van de gebruiker in de e-mail handtekening van de uitgaande AuditCase e-mail is opgenomen, kan hier de URL naar die pasfoto op de website van het kantoor opgenomen worden.
 • Toon correspondentie van: Hier kunnen maximaal 5 kantoren of vestigingen gekozen worden waarvan de gebruiker in de tab Uitgaand en Inkomend de stukken van ziet.
 • Notificaties ontvangen per e-mail: Indien voor "Nee" gekozen is, krijgt de gebruiker geen e-mail meldingen meer uit AuditCase. In plaats daarvan zijn meldingen beschikbaar in AuditCase. In dit artikel kunt u meer informatie hierover vinden.
 • Heeft een ValidSign account: Hier wordt aangegeven of er voor u een ValidSign Account aanwezig is om documenten te versturen, zodat deze digitaal ondertekent kunnen worden.

  

 

 

Persoonsgegevens

 

Het tabblad Persoonsgegevens bevat de persoonlijke informatie van de gebruiker. Deze informatie wordt gebruikt bij het samenstellen van de ondertekening van uitgaande correspondentie, maar bepaald ook of de gebruiker in keuzelijstjes voorkomt op bijvoorbeeld het tabblad Intern > Medewerker op de klantkaart.

  mceclip0.png

  

Toelichting van de velden:

 • Persoonsnummer: Het nummer waaronder de gebruiker bekend is in AuditCase. Het heeft de zeer sterke voorkeur hetzelfde nummer te gebruiken als in andere pakketten, zodat koppelingen op dit nummer mogelijk zijn.
 • Actief: Het is de gebruiker toegestaan actief te zijn in AuditCase.
 • Initialen: De initialen van de gebruiker
 • Voornaam: De voornaam/roepnaam van de gebruiker
 • Voorvoegsel: betreft de voorvoegsel van de achternaam zoals bijvoorbeeld "van de" en "van den"
 • Familienaam: De volledige achternaam waaronder de gebruiker bekend moet zijn in AuditCase.
 • Titel voor de naam: Formele titels die de gebruiker wil voeren
 • Titel achter de naam: Formele titels die de gebruiker wil voeren
 • Intern nummer: Het doorkies-/interne nummer van de medewerker
 • LinkedIn: De URL van het linkedin profiel van de gebruiker. Kan gebruikt worden in de e-mail handtekening van de gebruiker.
  Het is toegestaan en mogelijk om hier html te gebruiken.
 • Twitter: De URL van het Twitter account van de gebruiker. Kan gebruikt worden in de e-mail handtekening van de gebruiker.
  Het is toegestaan en mogelijk om hier html te gebruiken.
 • E-mail adres zakelijk: Het zakelijke e-mail adres.
 • Verantwoordelijk vennoot(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Compliance officer(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Declarant(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Relatie eigenaar(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Verantwoordelijk accountant(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Verantwoordelijk belastingadviseur(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Ondertekeningsbevoegd(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Verantwoordelijk jurist(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Salarisadministrateur(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Management consultant(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Klantgoedkeurder(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Centrale administratie(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.

(*) de gebruikte labels kunnen per kantoor afwijken afhankelijk van de ingestelde configuratie.

 

 

 

Ondertekeningsprofielen

 

In het tabblad ondertekeningsprofielen worden alle ondertekeningsprofielen van de gebruiker getoond.
Bekijk het artikel over e-mail profiel voor meer informatie

Het aanmaken van een nieuw ondertekeningsprofiel kan via de Acties knop die zichtbaar is als het Persoonlijk profiel in lees-modus staat.

  

mceclip1.png
 

 

 

Foto

 

In het tabblad Foto kan een afbeelding van de gebruiker worden opgenomen die dan getoond wordt in AuditCase.

 

mceclip2.png

 

 

 

Applicatie toegang

 

Hieronder staan alle applicaties die toegang hebben tot uw account, denk hierbij aan Outlook web/client of bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Dit wordt overigens bijgehouden per computer waar deze op gebruikt wordt, vandaar dat deze meerdere keren kan voorkomen.

mceclip0.png

 

Mocht er op een openbaar apparaat ingelogd worden kan via deze pagina de rechten ingetrokken worden.

Het aanmaken van een nieuwe applicatie token kan via de Nieuwe applicatie token knop 

mceclip4.png

 

Geef de nieuwe token een naam en druk op de Ok knop, hierna krijg je een bevestiging dat de Token is gemaakt en een Token code welke je goed moet bewaren, deze zul je nodig hebben om de daadwerkelijke koppeling te maken.

 

 

 

Open documenten

 

In het tabblad Open documenten worden de onjuist afgesloten Office documenten toegankelijk gemaakt voor de gebruiker. Bij een crash van Word of het per ongeluk afgesloten zijn van het AuditCase document waarin de Office bijlage is opgenomen, kan de gebruiker hier zelf zijn Office document dat hij 'kwijt' is, weer terughalen.

 

mceclip5.png

 

 

 

Acties knop

 

Indien het persoonlijk profiel in lees-modus staat (de Acties knop is zichtbaar en indien uw rechten voldoende zijn, ook de Wijzigen knop), is de acties knop toegankelijk.

 

 

mceclip0.png

 

 

Mogelijke acties:

 • Wachtwoord AuditCase wijzigen: Wijzig het wachtwoord om op AuditCase in te loggen. 
 • Wijzig profiel naam: Koppel het persoonlijk profiel aan een andere gebruiker op het onderliggende platform.
 • Overzicht groepen: Maak een nieuw e-mail profiel aan.
 • Link sturen naar collega: Stuur een link van het persoonlijk profiel naar een collega

N.B. afhankelijk van rechten kunnen één of meerdere van deze acties niet beschikbaar zijn.

 

 

Voor beheerders van AuditCase zijn de persoonlijke profielen ook benaderbaar via de module Beheer

Mogelijk gemaakt door Zendesk